Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 2665691, e-mail : krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl


                                                                                          INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Kto jest bezrobotnym
Status poszukującego pracy
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Obowiązki osoby bezrobotnej
Okres pobierania zasiłku oraz jego wysokość
Utrata prawa do zasiłku
Utrata statusu bezrobotnego
Dodatek aktywizacyjny
Bon stażowy
Bon szkoleniowy
Bon na zasiedlenie