Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 2665691, e-mail : krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kategorii C, C+E, C1, C1+E”

więcej...

Zapytanie ofertowe z załącznikamiPowiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: „Spawacz MAG”

więcej...

Zapytanie ofertowe z załącznikamiPowiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: „Operator-programista CNC”

więcej...

Zapytanie ofertowe z załącznikami


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego następujący przedmiot zamówienia: Szkolenie dla 1 osoby bezrobotnej pn.: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kategorii C, C+E, C1, C1+E” w zakresie uzyskania niezbędnych uprawnień do wykonywania pracy w transporcie drogowym.

więcej...

Zapytanie ofertowe z załącznikami


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: „ABC przedsiębiorczości”

więcej...

Zapytanie ofertowe z załącznikami


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: „ABC przedsiębiorczości”

więcej...

Zapytanie ofertowe z załącznikami


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: „Florystyka z elementami decoupage”

więcej...

Zapytanie ofertowe z załącznikami


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego następujący przedmiot zamówienia na usługę szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej pn.: „Programowanie haftów komputerowych” w zakresie obsługi programu „WILCOM”. Szkolenie jest realizowane na wniosek pracodawcy i zostanie zorganizowane na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej

więcej...

Zapytanie ofertowe z załącznikami


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: „Magazynier z obsługą wózków widłowych”

więcej...

Zapytanie ofertowe z załącznikami


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu ogłasza zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na usługę szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn.: "Kelner-barmab-barista"

więcej...